Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sms’

Da Capo

Har filat på mina mejlinslag i helgen. Min roman är tryfferad med både mejl och sms. Jag intresserar mig för vad som händer när människor möts och utvecklas via digital text. Att messa och mejla är ju vår tids skriftliga kommunikation som till skillnad från den konventionella brevväxlingen är snabb, för att inte säga momentan. Att dialogiskt utveckla sina tankar i skrift flera gånger om dan – hur påverkar det en relation?

Allt som formuleras blir till skillnad från muntliga konversationer också kommunicerat. När man pratar är det så mycket annat som kan störa. Mejl och sms kan föra fram tankar i ett ganska rent tillstånd. Dessutom finns det möjlighet för båda att läsa om och om igen, valda delar eller ett långt flöde. Ordens möten och de svindlande mellanrummen blir till njutningar i repris efter repris. Och med dessa repriser som trampolin blir nya saltomortaler möjliga. Mejlen skapar mönster och insikter i en unik väv som bara delas av dessa två.

Jag blir djupt berörd av den brokad som växer fram mellan dessa längtande hjärtan som alltför länge varit själsligt nedfrusna. Sol och kärlek tinar fram en ny innerlig, sinnlig årstid. Istapparna smälter.

Och därunder blommar snödropparna.

Read Full Post »

En betydande del av min roman består av sms och mejl. Jag undersöker om man kan skriva pregnanta, laddade meddelanden – med långverkande svallvågor- i den nya tidens format.

I stil med Ted Hughes brev till Sylvia Plath.

”Sylvia,

That night was nothing but getting to know how smooth your body is. The memory of it goes through me like brandy.(—)”

March 1956

Eller Ediths brev till Hagar Olsson.

”Vi skola vara skarpa mot varandra som diamanter.”

Eller korrespondensen mellan Lili Brik och Vladimir Majakovskij,

Kärleken är alltings hjärta.”

Tre dansanta korrespondenser.

Read Full Post »